contact@pulsar-inspiration.com

home          over ons      contact   

De Pulsar visie is een integrale en dynamische methode voor duurzame verandering in mens, organisatie en samenlevingPulsar visie: van inspiratie naar realisatie

De Pulsar visie is een uitgebreide methode die op concrete wijze processen van transformatie beschrijft en geleidt. Zowel waar het gaat om de ontwikkeling en transformatie van ieder individueel mens als om onze wijze van samenleven en werken en de wijze waarop wij communities, organisaties en de maatschappij als geheel inrichten.

In de afgelopen jaren heeft Michaël Derkse de Pulsar visie ontwikkeld, gericht op mens en samenleving. Op basis van zijn ervaringen tijdens zijn jeugd en daarna in de gezondheidszorg én vanuit zijn studie van mystieke kennis over het wezen van de mens, ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël in de Pulsarmethode bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.

De Pulsar methode is een praktische toepassing van mystieke kennis midden in de wereld van elke dag, concreet en realistisch. Het richt zich zowel op effectieve verandering in individuen als in organisaties. Het Pulsar werk wordt inmiddels op zeer uiteenlopende wijzen toegepast ter ondersteuning van de mens op weg naar zijn of haar authenticiteit als ook in organisaties. Je bent zelf het instrument

De Pulsarmethode moedigt mensen aan dichterbij werkelijke kennis van zichzelf te komen. Pulsar richt zich op ieders vermogen tot verandering, en op de unieke wijze waarop ieder mens dat vorm wil geven in haar of zijn leven. Onze eigenheid is immers ook onze betekenis. Vanuit die eigenheid zien we ook hoe wezenlijk het is elkaar hierin te bemoedigen. 


Het gezonde in het gewonde zien

Pulsar richt zich niet in de eerste plaats op het 'probleem', maar op het gezonde. Wat 'niet goed gaat' komt dan als vanzelf in een heel ander licht te staan. Of het nou gaat om een chronische ziekte, een crisis in een organisatie of een samenleving in beroering: (eigen)waarde is de motor van waaruit duurzame transformatie kan ontstaan.


In de modder vind je het goud

De kern van Pulsar is: Alles wil gekend worden. Naast de lichte kant is er juist in de diepere, rauwere kant van het leven veel dat zich aan ons aandient. De kunst is om daarin de tekens te leren verstaan die je op je pad tegenkomt. Wat niet gezien wordt, komt steeds krachtiger in beeld. En andersom; werkelijk zien en luisteren zijn krachtige instrumenten.


Een onbekend landschap

De magie, de flow, de parels ontstaan door echt in het onbekende landschap te durven stappen. Door waar te nemen wat er wil ontstaan, en dat getrouw te volgen ontstaat er veel creativiteit. Daar waar ik mijn controle loslaat, begint mijn betekenis. In mijzelf, in relatie, en in de wereld. 


Gericht op de samenleving

In alles wat wij doen staat de samenleving als geheel altijd aan de horizon. Wie verbonden is met haar of zijn eigen betekenis is tegelijk ook verbonden met de ander en met de wereld. Een echte en werkzame verbinding tussen mensen – de samenheid - ontstaat uit de eigenheid van mensen. 


Toepasbaar en integraal

Uiteindelijk gaat het erom wat er daadwerkelijk ontstaat en verandert. Met alleen mentale inzichten is het lastig om verandering te realiseren. De Pulsar methode biedt daarom een integrale aanpak van inzicht, ontmoeting, lichaamsoefeningen en beleving via toepasbare instrumenten en oefeningen voor concrete situaties van elke dag.  

Pulsar in een veranderende samenleving

De rijkdom en diepte van de Pulsarvisie spreekt mensen aan door haar bevrijdende en activerende werking. In deze moderne tijd bieden traditionele kaders steeds minder houvast en richting. Veel mensen zijn daardoor op zoek naar oriëntatiepunten in zichzelf en aanwijzingen voor hun leven en werk. Concreet gaat dit bijvoorbeeld om:

 • behoefte aan een heilzame plek na ziekte of crisis
 • het maken van keuzes in de veelheid van mogelijkheden
 • de toenemende vraag naar flexibiliteit in werk en privéleven
 • het vinden van inspiratie en zingeving in organisaties
 • het omgaan met tijdsdruk, verantwoording en kwaliteitsnormen
 • het stimuleren van idealen van mensen ten gunste van de samenleving

Duurzame verandering

In deze spanningsvelden biedt Pulsar een leerschool. De Pulsarvisie reikt mensen inzichten aan die hun autonomie, talent en zelfsturend vermogen aanspreken en versterken. Mensen en organisaties worden hierdoor bekrachtigd in hun vermogen om richting te geven aan hun eigen toekomst.

Het belangrijkste uitgangspunt van Pulsar is het vermogen van mensen om zelf tot verandering te komen. Het gaat daarbij om werkelijke duurzame verandering: van een bestaande toestand bewegen naar een toestand die zich dichter bij het essentiële in een mens of organisatie bevindt. Een diepgaande en geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte. 

Hoe werkt de Pulsarmethode?

De Pulsarmethode moedigt mensen aan dichterbij werkelijke kennis van zichzelf te komen. Dat inzicht leert mensen op eigen wijze zin en vorm te geven aan hun leven. Om dit proces te ondersteunen is een aantal concrete instrumenten ontwikkeld:

 • oefeningen en opdrachten gericht op de zeven stappen van zingeving;
 • oefeningen gericht op de bewustwording van de werking van tijd en ruimte;
 • meditatieve oefeningen en opdrachten gericht op zelfherinnering;
 • oefeningen en opdrachten gericht op de wetmatigheden van vormgeving;
 • masterclasses over hoe de mens met zijn ideaal omgaat.

Deze instrumenten worden gebruikt en doorgegeven in de trainingen, seminars en in de doorlopende leerschool het Theatrum.

De Pulsar methode wordt tegenwoordig op verschillende plaatsen in Nederland toegepast. Voorbeelden hiervan zijn zorginstellingen, scholen en universiteiten, bedrijven alsmede trainingscentra.