contact@pulsar-inspiration.com

home          over ons      contact   

De Pulsar visie is een integrale en dynamische methode voor duurzame verandering in mens, organisatie en samenleving
Michaël in 15 kenmerken...

Bruggenbouwer van Mystiek naar Alledaags | Humor | Inzicht en Doorleefde Ervaring | Liefdevol | Scherp | Charismatisch | Vertolker | Schrijver | Wetenschap van Verandering | Leraar | Openend

Over Michaël Derkse

Michaël Derkse werkt heel direct met de dynamiek van het moment. Zijn werkwijze kenmerkt zich door originaliteit, levendigheid en humor, en beweegt zich tussen een inspirerende en toegankelijke visie enerzijds en de realiteit van ons dagelijkse leven anderzijds."Wat ik met mijn werk wil bereiken? Wellicht niet veel meer dan blij zijn met elk moment dat er in de werkelijkheid van een situatie, van een mens weer een beetje meer leefruimte komt. Dat blijft mij verwonderen."

Michaël Derkse is een bevlogen en ervaren leraar, pionier, schrijver en grondlegger van de Pulsar Visie, gericht op op mens en samenleving. Op basis van zijn ervaringen tijdens zijn jeugd en daarna in de gezondheidszorg én vanuit zijn studie van mystieke kennis over het wezen van de mens, ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël in de Pulsarmethode bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.

Michaël geeft trainingen in verscheidene thema's. Daarnaast is het mogelijk Michaël uit te nodigen voor voordrachten, trainingen en teambegeleiding. 

Michaël Derkse was een van de eerste die de aandacht niet zozeer richtte op het probleem, maar veel meer op de kwaliteit van de mens, en diens verlangen om een autonoom leven te leven. Het door hem opgezette Phoenixprogramma (1987-1995) voor mensen met diepgaande problematiek bleek zeer effectief en is gedurende een aantal jaren door de universiteit van Leiden onderzocht en beschreven. Ook was hij oprichter van het Centrum voor Gezond Leven in Rotterdam, waarin hij volwassen-onderwijs naar een hoger niveau tilde, door het leven van mensen zelf centraal te stellen. En door, samen met een team van docenten, les te geven vanuit echte verbinding tussen leerling en docent. Van hieruit ontstonden daarna meer preventieve en professionele programma's voor mensen uit allerlei hoeken van de samenleving (Centrum voor gezond leven (1978-1984), de Hoeve (1987-1989) Steyl (1989-2000), De Voorde in Laag Zuthem (2000-2014).